Informatiile despre performanta energetica, obligatorii in anunturile de vanzare si inchiriere

Anunțurile de vânzare sau de închiriere trebuie să includă informații cu privire la indicatorii de performanță energetică pe care îi are imobilul în cauză. Nerespectarea acestei obligații poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.500 de lei.

Investitorul, proprietarul, administratorul clădirii sau unității de clădire trebuie să includă în anunțul de vânzare sau de închiriere o serie de informații din certificatul de performanță energetică. Obligația se aplică și în cazul agenților imobiliari sau agențiilor de publicitate imobiliară și are ca scop informarea potențialilor cumpărători sau chiriași.

Indicatorii de performanță energetică vizați sunt:

  • clasa energetică
  • consumul total specific de energie primară
  • indicele de emisii echivalent CO2
  • consumul total specific de energie din surse regenerabile.

Prin Legea 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor au fost introduse și sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația de a publica în anunțurile de vânzare sau de închiriere detalii legate de eficiența energetică a clădirilor în cauză. Este vorba despre amenzi cuprinse între 1.250 și 2.500 de lei.

Certificatul energetic este un document prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire. Acesta cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Certificatul se elaborează și se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului, proprietarului sau administratorului clădirii/unității de clădire și este valabil 10 ani de la data eliberării. Lista auditorilor energetici atestați poate fi consultată pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Articol preluat din siteul cpi.imobiliare.ro